Login

Solární elektrárny


V roce 2007 jsme podepsali s firmou Energy 21 smlouvu na výrobu betonových patek a na montáž fotovoltaických (slunečních) elektráren.

Výroba úspěšně probíhala do 30. dubna 2008 a poté byla ze stany Energy 21 zastavena, neboť již byl dostatek těchto patek.

V současné době provádíme montáž těchto elektráren Prováděli jsme montáže na FVE Jaroslavicích I. a na FVE v Hrádku.

Dokončili jsme a předali FVE Vojkovice.

Nyní probíhají práce na FVE Krhovice.

Probíhají přípravy na výstavbu:
FVE Dyjákovice
FVE Velký Karlov
FVE Jaroslavice II
FVE Micmanice

Technické informace o FVE Jaroslavice: Informace

Technické informace o FVE Hrádek: Informace

Technické informace o FVE Vojkovice: Informace