Login

Novinky

Prohlášení správce o ochraně osobních údajů

Společnost Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., 67126 Dyjákovice 313, IČ: 60729660, která je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 17312, kontaktní e-mailová adresa: zavlahy@volny.cz, info@zavlahydyjakovice.eu (dále jen „společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem.

 

Prohlašujeme, ževeškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhajív souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněžv souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 zedne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánímosobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

 

Správce prohlašuje,že shromažďuje osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovenéhoúčelu a zpracovává je pouze v souladu s účelem, k němuž bylyshromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávajíosobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinnizachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměrunebo prací.

 

Vaše právo je, žemůžete kdykoliv tento souhlas odvolat, máte právo na opravu Vašich osobníchúdajů a máte právo na vymazání Vašich osobních údajů z naší databáze.


12. června 2018
Komentáře:
Přidat komentář:
Přezdívka:
Text:


Opište prosím znaky z antispamové ochrany


Přidat komentář

Zpět na seznam článků
RSS