Login

O firmě


Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., 671 26 Dyjákovice 313

Firma je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 17312.
Firma je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Obor podnikání
Hlavním oborem podnikání je provoz závlahových stanic a trubních sítí.

Historie podniku
Jsme společnost, která byla založena na 19.prosince 1994 a svoji činnost zahájila od 1.1.1995 a navázala tak na činnost Agrostavu Znojmo, dříve Melioračního družstva; kterou je provozování závlahových staveb, tedy: čerpacích stanic a trubních sítí, hlavního závlahového kanálu a příslušných náhonů a vodotečí

Naši společnost vlastní jednotlivé zemědělské subjekty, které hospodaří na pozemcích, na kterých jsou závlahové trubní sítě vybudovány, tyto pozemky jsou tzv. pod závlahou.

Závlahové stavby, které společnost Závlahy Dyjákovice vlastní a provozuje, se rozkládají v nejjižnější části Moravy. Potřeba závlah v této oblasti je dána tím, že se nachází v dešťovém stínu Českomoravské vrchoviny, dále zde působí silné a téměř stálé proudění větrů, jak tomu ukázal i letošní rok, která lze doposud charakterizovat jako suchý a teplý.

Sídlo společnosti, Dyjákovice, se nachází v jihovýchodní části Znojemského okresu, přibližně uprostřed mezi městy Znojmem a Mikulovem. nadmořská výška je okolo 195 m n.m..

Oblast lze charakterizovat jako teplou, suchou s mírnou zimou s následujícími hodnotami v 50-ti letém průměru:

srážkoměrná staniceDyjákoviceZnojmo
- průměrný úhrn ročních srážek524 mm569 mm
- průměrný úhrn vegetačních srážek356 mm362 mm
- průměrná celoroční denní teplota9,1 oC8,4 oC
- průměrná denní teplota za vegetaci15,2 oC15,0 oC

Poměry větrné

Nepříznivé vlhkostní poměry v JV části okresu zhoršují neustálé výsušné větry západní a severozápadní vlivem vysokého tlaku atlantického a proudy jihovýchodní a jižní vlivem vysokého tlaku karpatského a částečně alpského. V častých případech dochází i k větrné erozi, hlavně v jarním období.

Poměry pedologické

Zrnitostně převažují půdy lehčího rázu. Ornice bývá zpravidla písčitohlinitá až hlinitá. Ve spodinách potom převažuje písčitý nebo hlinitopísčitý materiál s různým obsahem oblázkového štěrku. Velikost oblázků bývá převážně do 5 cm, místy jsou i větší. Humusem jsou půdy zásobeny převážně středně. V okolí řeky Dyje jsou půdy kvalitnější, obsah humusu je vyšší.

Společnost od svého zahájení vlastní činnosti od 1.1.1995 zaměstnávala 39 pracovníků a zabývala se provozem závlahového zařízení. Další činností společnosti byly:

- nákup zboží za účelem prodeje
- agrotechnické práce

Postupně byl rozšiřován předmět podnikání o:

- silniční motorová doprava nákladní (od 8. října 1996)
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (do 8. října 1996)

- zámečnictví (od 25. září 2000)
- ubytovací služby (od 25. září 2000)

V roce 1997 naše společnost zprivatizovala jednotlivé závlahové stavby s následující rozlohou zavlažované plochy:

- Krhovice-Hevlín 6 009 ha
- Krhovice-Hevlín II/1 1 597 ha
- Krhovice-Hevlín II/21 136 ha
- Sedlešovice-Jaroslavice3 812 ha
- Šatov-Jaroslavice 1.stavba 846 ha
- Šatov-Jaroslavice 2.stavba639 ha
Celkem14 039 ha

Dále zajišťujeme opravy a servis na čerpacích stanicích v Novém Šaldorfě, v Těšeticích, Závlahy v povodí Jevišovky. apod.